• voor alle leeftijden
  • voor rustzoekers
  • aantrekkelijke arrangementen
  • natuur en rust
  • betaalbaar

Asperen

Idyllisch gelegen aan het riviertje de Linge en omgeven door groen is aan Fort Asperen nauwelijks te zien dat het eens een militaire functie had.

Toch deed het nog in de Tweede Wereldoorlog dienst, als onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Sinds 1984 is het fort voor het publiek opengesteld en worden er tal van interessante culturele manifestaties georganiseerd.

Dit torenfort is aangelegd in 1845-1847 op de Noorder Lingedijk bij het stadje Asperen, op de plaats van de uit 1794 daterende dijkpost ‘Castor’.
Het diende ter afsluiting van het Linge-acces met zijn kaden en ter verdediging van de achterliggende inundatiewaaiersluis.

Fort Asperen

Sommige forten zijn bijzondere natuurgebieden, natuurreservaten, die onder beheer staan van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of andere natuurbeschermende organisaties. Fort Hinderdam en Fort Kijkuit zijn voorbeelden hiervan of het Fort bij Rijnauwen, waar honderden plantensoorten te vinden zijn. Ook leven er vele dieren, zoals hermelijnen, bunzings, eekhoorns, reeën, reptielen, amfibieën en tientallen vogelsoorten die er broeden of op doortocht zijn. En ’s winters is dit fort het domein van vleermuizen die in de gebouwen hun winterslaap houden.

Forten zijn ideale verblijf- en overwinteringsplaatsen voor vleermuizen. Ze zitten graag in muurholten, spleten en kelders, op plekken waar het donker is en rustig, 

waar het koel is maar niet te koud en niet tochtig. Ook zijn er voldoende invliegopeningen. Ook in Fort Asperen huizen ’s winters vleermuizen, zelfs zeldzame soorten als baard-, water-, grootoor- en dwergvleermuizen. In die periode kan Fort Asperen niet bezocht worden. Teveel bezoek verstoort de vleermuizen in hun winterslaap.